"Trippel A" til Pegasus Supplies AS!

Det internasjonale uavhengige kredittvurderingsselskapet Dun & Bradstreet har tildelt Pegasus Supplies AS den høyest mulige kredittverdighet: AAA.

Beslutningen bygger på over 2.000 kriterier, og resultatet fremkommer som en ratingkode.

Bare et fåtall norske aksjeselskaper har oppnådd den høyeste ratingen.

For våre kunder betyr dette en ekstra trygghet og en garanti for at de handler med et selskap som har den høyest mulige kredittvurdering, trippel A.

For våre leverandører betyr dette at vi som kunde har den høyest mulige kredittvurdering som er mulig å oppnå.

Pegasus Supplies AS vil også i fortsettelsen drives som et gjennomsolid og pållitelig selskap.

kredittrating