Ergonomiske produkter.man-shoulder-pain_~15557-56dg.jpg

Det er en kjensgjerning at svært mange av oss har plager og smerter som følge av stillesittende arbeid ved datamaskinen- og mange av disse plagene er et resultat av den tradisjonelle datamusen. En undersøkelse nylig i de skandinaviske landene viser at nesten annenhver person har smerter og plager.

Vi leverer ergonomiske alternativer til den tradisjonelle musen. Alternativer som gir brukeren langt større velvære i de atskillige timene de fleste av oss etter hvert tilbringer ved datamaskinen. Metoden er enkel: Produktenes utformning, og måten de brukes på, skåner brukeren for de aller fleste av de uheldige arbeidsstillingene og bevegelsene som forårsaker smerter og plager.

Vi leverer museplater og ergonomiske mus som avhjelper disse problemene av merket Rollermouse, Rollermouse Pro og andre. Kontakt oss for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og tilbud på ergonomiske produkter.

Fyll gjerne ut skjemaet nedenfor, så tar vi raskt kontakt med deg.

Rollermourse Pro Blackjpg.jpgPerfit_Mouse_jpg.jpg

RollerMouse_by_contour_logo_JPG.JPG