Taxfree / eksport

handshake.jpg

Pegasus Supplies har eksportert varer til mer enn 80 land siden 1990. Vår erfaring kommer deg til gode når du skal sende eller bære varer utenlands. Vi har et godt og langsiktig samarbeid med speditører og befraktere, noe som gir deg en total pakke av produkter, dokumentasjon og frakt til en riktig pris. Ta gjerne kontakt for mer informasjon her.

Taxfree salg/eksport av varer som bæres ut via flyhavn

Skal vlaptop i Afrika.jpgarene eksporteres, belaster vi ikke merverdiavgift. Kriterier som må oppfylles for denne ordningen, er at varene skal eksporteres, at vi får adresse til mottaker i utlandet, og at vi utsteder eksport tolldokumentasjon. Dette koster kr. 450,-, og man sparer 25% merverdiavgift.

Denne ordningen er særlig aktuell for organisajoner som har kontorer utenlands, og der besøkende kan ta med seg utstyr, f.eks. en bærbar PC.

Ordningen gjelder kun utstyr som er kjøpt av Pegasus Supplies AS.

Ta kontakt for mer informasjon om taxfree salg her.


Flyfrakt

Vi sender varer til alle destinasjoner som kan nåes med fly i verden. Skal varene videre til et sted uten flyforbindelse, ordner vi gjerne det også. Be gjerne om CIF-pris der dette er aktuelt.fly.jpg

Mange destinasjoner er plaget med tyveri av last, særlig hvis lasten er merket med kjente logoer fra dataprodukter. Vi pakker derfor all last som skal utenlands i nøytrale kartonger. Varene blir satt på pall, omsluttet av pallepapp og strappet med stålbånd. Dette koster litt mer enn å sende varene bare i originalkartongene, men det minsker risikoen for at varene forsvinner betraktelig.

Er det snakk om en større forsendelse, kan vi samordne dette også med varer som ikke er handlet fra Pegaus Supplies, gitt at mesteparten er det.

Ta kontakt for mer informasjon her.

Sjøfrakt

For større varepartier eller skipninger som ikke haster, er sjøfrakt et godt altersjo.jpgnativ. Varene kan enten sendes som stykkgods, f.eks. i en trekasse, eller de kan sendes i en 20" eller 40" container. Vi lager trekasser etter mål for en rimelig penge. Vi tar oss av all dokumentasjon i forbindelse med lasten.

Skal man sende en container, kan lasten inneholde varer som ikke er kjøpt hos oss, og vi kan organisere skipning av en sammensatt last. Men noe av lasten må være det kjøpt hos Pegasus Supplies, og vi må stå som skiper av lasten.

Ta kontakt for mer informasjon her.

Eller fyll ut skjermaet nedenfor, så tar vi raskt kontakt med deg.